HTML – stjerner

Antall svar: {{antall svar}}   Gjennomsnitt: {{average}}

HTML – bar

Antall svar: {{antall svar}}   Gjennomsnitt: {{average}}

ORGINAL KODE Backup

Antall svar: {{antall svar}}

Gjennomsnitt: {{average}}

Gjennomsnitt i prosent: {{snittprosent}} %